انسداد خط لوله

انسداد در عملیات هات تپ

سوپاپ. سوپاپ های مورد استفاده در هات تپ هستند توپ باز معمولا کامل در مقابل شیر فلکه. تامین کننده لوله معمولا می تواند قیمت عرضه برای شیر آلات و اتصالات، اگر با اطلاعات سناریو از جمله اندازه لوله، اندازه خروجی، و محتوای خط، فشار و مواد ارائه شده است. سه راهی های انشعاب / لوازم و اتصالات. چندین نوع مختلف از اتصالات مکانیکی و جوش داده شده قابل اجرا به هات تپ از جمله weldolet، threadolet،  scarfed، بهره برداری توپ را روی گوه، یا زین محاصره کامل وجود دارد. اتصالات ضربه زدن شایع ترین تقسیم بازیگران آستین آهن است. لوازم و اتصالات معمولا توسط اندازه، فلنج (ANSI / فشار) امتیاز، و هر ویژگی های خاص با قیمت مناسب. فروشنده معمولی هزینه اتصالات در زیر ارائه شده.

یکی از هزینه های ممکن پنهان از یک اتصال خاموش کردن، اگر گاز می توانید از منابع جایگزین نمی شود عرضه، می تواند هزینه های delighting مشتریان. این فرایند نیاز به دو بازدیدکننده داشته است، یکی به تعطیل و دوم به روشن و relight. به طور معمول، یک سفر به یک مشتری مسکونی ۱۵ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد، و سفر به یک مشتری تجاری یا صنعتی تقریبا ۱ ساعت طول می کشد. با توجه به اداره آمار نیروی کار، کارمند خواهد بود در حدود ۹٫۷۵ $ در ساعت برای این کار پرداخت می شود.

عیب یابی قبل از هات تپ

عیب یابی سطحی با آزمایشات قبل از هات تپ

چند نکته قبل از انجام عملیات هات تپ باید انجام گیرد .در صد زیادی از ترک ها و عیوب سطحی لوله در مقایسه با عیوب داخل بدنه یافت می شوند. این موضوع به روش های ساخت مربوط می شود و علی رغم تمام کنترل های فرآیند های ساخت ، ظاهر می شوند . روش های متعددی برای ترک یابی پیشنهاد می شوند ولی اصلی ترین آنها مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی است . همانند تمامی تکنیک های آزمون های غیر مخرب ، کارایی این دو روش به فاکتور هایی نظیر پرداخت سطح لوله ، جهت گیری نقایص ، حساسیت عیوب و میزان مهارت و آشنایی کاربر با نوع آزمون ها وابسته است . تکنیک های mt و pt عیوبی با اندازه قابل مشاهده را ردیابی می کند که اگر توجه کافی به آنها نشود باعث شکست و حوادث جبران ناپذیری در اجرای عملیات هات تپ می شوند. اما یک محدودیت بسیار تقریبی به میزان ۰٫۱mm برای حداقل اندازه عیبی که هنگام استفاده از روش ها در یک موقیعت واقعی قابل است ، وجود دارد . توجه به این نکته لازم است که امکان دارد این ۱۰۰ میکرون بزرگتر از اندازه بحرانی ترک برای برخی مواد باشد. خصوصا وجود چنین عیبی در زمان اجرای جوشکاری که عمود بر راستای ضخامت لوله باشد ، خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.