جوشکاری در هات تپ

جوشکاری و هات تپ

محافظ قوس فلزی (SMAW)
SMAW یک فرایند جوشکاری که با استفاده از شار تحت پوشش الکترود فلزی برای حمل جریان الکتریکی است. در حال حاضر به شکل یک قوس که میپرد فاصله از پایان الکترود به کار. قوس الکتریکی ایجاد گرمای لازم برای ذوب هر دو الکترود و مواد پایه (بازدید کنندگان). فلز مذاب از الکترود سفر در سراسر قوس به حوضچه مذاب از فلز پایه که در آن آنها با هم مخلوط کنید. به عنوان قوس دور میشود، مخلوطی از فلزات مذاب جامد و یک تکه می شود. استخر مذاب از فلز است که احاطه و محافظت شده توسط یک ابر دوده و پوشش سرباره تولید به عنوان پوشش سوختگی الکترود و یا تبخیر می شود. با توجه به ظاهر از الکترود، SMAW است که معمولا به عنوان “چماق” جوشکاری شناخته شده است.
SMAW یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین روش از پیوستن به فلز است. جوش با کیفیت متوسط می توان در سرعت کم با یکنواختی خوب ساخته شده است. SMAW است در درجه اول به دلیل هزینه پایین، انعطاف پذیری، قابلیت حمل و همه کاره بودن آن استفاده می شود. هر دو تجهیزات و برق در کم هزینه و بسیار ساده است. SMAW از نظر ضخامت مواد است که می تواند جوش داده شده بسیار انعطاف پذیر است (مواد از ۱/۱۶ “ضخامت به چند اینچ ضخامت را می توان با همان دستگاه و تنظیمات مختلف جوش داده شده). این فرآیند بسیار قابل حمل است چون همه که لازم یک منبع تغذیه قابل حمل (یعنی ژنراتور) است. در نهایت، آن را کاملا همه کاره زیرا می تواند بسیاری از انواع مختلف از فلزات، از جمله آهن، فولاد، نیکل و آلومینیوم جوش.

ارزیابی عملیات هات تپ

ارزیابی های هات تپ

ارزیابی مهندسی و طراحی مقدماتی و تفصیلی محل مورد نظر برای اجرای عملیات جوشکاری و هات تپ ، مطابق با کدها و استاندارد و در برخی موارد انجام طراحی های خاص ( مانند طراحی به روش المان محدود ) ضروری است . از طرفی برای اجرای عملیات بر روی تجهیزات لازم است که فرآیند اجرای کار توسط دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. از جمله بار های وارده به نقطه مورد نظر در سیستم می توان به تنش های ناشی از وزن دستگاه هات تپ ، وزن اتصالات نصب شده بر روی سیستم ، بارهای دینامیکی در زمان اجرای هات تپ ، تنش های حرارتی ( ناشی از جوشکاری ) و میکانیکی ( ناشی از فشار داخلی) و … را میتوان نام برد.

موضوع را از دیدگاه بازرسی فنی و مدیریت ریسک اجرایی فرآیند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم لذا فرض بر این است که کلیه پارامتر های طراحی در دستور العمل های اجرایی مد نظر قرار می گیرند. آنچه مسلم است با توجه به حساسیت موضوع و مسئولیت مهم بازرسان فنی در هنگام اجرای عملیت ، بررسی طراحی اولیه و رائه نقطه نظرات کاربردی از سوی آن ها ، ضریب اطمینان بالایی جهت اجرای عملیات حاصل می نماید.