استفاده از هات تپ بر خطوط لوله

عملیات هات تپ در خطوط لوله

خاموش کردن خط بمنظور انجام عملیات آثار اقتصادی و زیست‌محیطی عدیده‌ای دارد. گاز مسدود شده در خط لوله باعث وقفه در تولید بیشتر و نیز انتشار متان می‌شود. به علاوه، جداسازی بخشی از لوله از خط اغلب خرابی‌ها و آسیب‌های را متحمل مشتریان می‌کند. برای مثال یک اتصال خاموش شده روی خط لوله استیل ممکن است نیاز به یک تا سه روز قطعی خط لوله داشته باشد. ضمن این‌که آزاد شدن گاز متان و به علاوه خرابی‌های ناشی از نقل و انتقال گاز طبیعی را نیز باید به آسیب‌های احتمالی افزود.

هات‌تپ یک تکنیک جایگزین است که اجازه می‌دهد اتصال بدون خاموشی سیستم و نشتی گاز به جو ایجاد شود. هات‌تپ همچنین بمنظور انشعاب خط لوله، انشعاب تحت فشار، برش تحت فشار و برش جانبی استفاده می‌شود. این فرایند شامل الصاق یک اتصال شاخه‌ای و برش سوراخ روی خط لوله‌ی در حال عملیات بدون وقفه در جریان سیال گاز و بدون انتشار و هدر‌رفت سیال می‌باشد.

هات‌تپ همچنین برای ایجاد یک انشعاب شاخه‌ای جدید روی سیستم فعال موجود و نصب یک لوله بمنظور هدایت جریان سیال به مسیر bypass بصورت موقتی یا دائمی کاربرد دارد. این کار مرحله اول فرایند استاپل محسوب می‌شود.