روش های هات تپ

روش های عملیات هات تپ

هات تپ می تواند افقی، عمودی، یا در هر زاویه ای در اطراف لوله تا زمانی که فضای کافی برای نصب دریچه، اتصالات و دستگاه بهره برداری وجود دارد. technologyallows فعلی برای هات تپ را بر روی تمام انواع خطوط لوله در تمام فشارها، قطر، و ترکیب ها، pipesmerging حتی قدیمی با جدید ساخته شده،. جدید، machinesare بهره برداری بسیار سبک وزن و همچنین در دسترس است که اجازه می دهد یک هات تپ به asingle اپراتور انجام شود، بدون مسدود کردن اضافی و یا مهاربند

گام های اساسی برای انجام یک هات تپ: ۱٫ اتصال اتصالات در خط لوله موجود توسط جوش (فولاد)، درها (چدن)، و یا اتصال (پلاستیکی) و نصب دریچه. ۲٫ نصب دستگاه هات تپ را از طریق permanentvalve. 3. انجام هاتپ با قطع کوپن را از خط لوله از طریق دریچه باز است.دستگاه خاص حفظ “کوپن” برای حذف پس از عمل هات تپ است. برداشت کوپن از طریق valveand بستن شیر. ۴٫ حذف ماشین ضربه زدن و اضافه کردن branchpipeline. پاکسازی اکسیژن، باز کردن دریچه، و اتصال جدید به سرویس قرار داده است.