راهنمایی هات تپ

راهنمایی عملیات هات تپ

دفترچه راهنمای فروشنده و کاتالوگ تجهیزات نیز goodsources برای تعیین اندازه و نوع equipmentis مناسب ترین می باشد. چند فروشندگان خطوط publishedcomprehensive و راهنما برای انجام اعمال هات تپ، از جمله اطلاعات در مورد ضربه زدن بر روی variousmaterials، ارزیابی کار و آماده سازی سایت، انتخاب و نصب و راه اندازی اتصالات و تجهیزات دیگر، و اقدامات احتیاطی. مهمتر از همه، چرا که این یک روش خطرناک است، هر هات تپ

باید بر اساس مورد به مورد beevaluated و مفصل، writtenprocedure باید آماده و یا قبل از کار startingeach بررسی به اطمینان حاصل شود که تمام مراحل به درستی و با خیال راحت گرفته

مزایای اقتصادی و زیست محیطی مزایای کلیدی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از روش های هات تپ به جای خاموش کردن اتصالات عبارتند از: سیستم عامل-خاموش کردن و خدمات به طور مداوم وقفه ها اجتناب شود. بدون گاز به اتمسفر آزاد. اجتناب برش، واقعیت و دوباره جوش از بخش خط لوله. کاهش هزینه های مرتبط با برنامه ریزی و هماهنگی-جلسات، برنامه، کاغذ، تولید از دست رفته، و نیروی انسانی مستقیم. افزایش ایمنی کارگر. رفع تعهدات به اطلاع مشتریان از قطع گاز. با تضمین این که بهترین شیوه ها در هنگام انجام یک هات تپ، زمان مورد نیاز برای این روش، و همچنین پتانسیل برای شکست به دنبال آن، کاهش می یابد.