هات تپ در جنوب

انجام هات تپ در جنوب

هات تپ  در جنوب

ما همچنین برای عملیات‌های هات‌تپ با انشعاب کمتر از سایز اصلی لوله نیز قادر به تهیه اتصالات اسپلیتی هستیم.

بر حسب نیاز مشتری، کنترل‌های کیفی لازم نظیر تست رادیوگرافی، تست اولتراسونیک، تست هیدوراستاتیک و تست‌های فیزیکی امکان‌پذیر هستند.

 

عملیات هات‌تپ:

شرکت ما قادر است برای تمام مشکلات خطوط لوله شما راه حلی فنی بیابد. ما با توجه به تجربه بالا در زمینه انجام عملیات هات‌تپ، راهکارهایی اقتصادی و مقرون به صرفه برایتان پیشنهاد می‌کنیم.

تیم فنی ما آموزش دیده و واجد صلاحیت برای انجام عملیات است. علاوه بر این، تکنیسین‌های متخصص ما می‌توانند مشکلات را پیش‌بینی کرده و راهکارهایی به موقع و در همان محل عملیات ارائه دهند تا سرویسی با حداکثر کارآیی و اطمینان خاطر برایتان فراهم کنند.

 

خدمات استاپل

شرکت ما قادر است برای تمام مشکلات خطوط لوله شما راه حلی فنی بیابد. ما با توجه به تجربه بالا در زمینه انجام عملیات هات‌تپ و استاپل، راهکارهایی اقتصادی و مقرون به صرفه برایتان پیشنهاد می‌کنیم.

تیم فنی ما آموزش دیده و واجد صلاحیت برای انجام عملیات است. علاوه بر این، تکنیسین‌های متخصص ما می‌توانند مشکلات را پیش‌بینی کرده و راهکارهایی به موقع و در همان محل عملیات ارائه دهند تا سرویسی با حداکثر کارآیی و اطمینان خاطر برایتان فراهم کنند.

ما روی تمامی خطوط لوله حاوی سیال‌های مختلف قادریم عملیات استاپل ساده یا دوگانه را انجام دهیم.

 

 

تعمیرات و نگهداری ولو

ولو را بعد از هر بار استفاده بطور کامل تمیز کنید. اورینگ‌های روی گیت باید کاملاً تمیز شوند. اگر اورینگ‌ها آسیب دیده، یا دچار سختی یا نرمی شده باشند باید آن‌ها را تغییر داد. باید اورینگ‌ها را مورد بازرسی دقیق قرار داد تا دچار پارگی یا خرابی روی سطح نشده باشند. در صورت وجود نشتی در ولو، توصیه می‌کنیم اورینگ را عوض کنید.

پاسخ دهید